செய்தி விவரங்கள்

புதைக்கப்பட்ட உடல் தோண்டி எடுப்பு... வினோத திருவிழா... காணொளி இணைப்பு...

புதைக்கப்பட்ட உடல் தோண்டி எடுப்பு... வினோத திருவிழா... காணொளி இணைப்பு...

உயிருள்ள அனைத்திற்கும் பிறப்பும் இறப்பும் இன்றியமையாதது. பிறப்பில் மக்கள் மகிழ்வதும் இறப்பில் துக்கம் அனுசரிப்பதும் வாடிக்கை தான். இந்நிலையில், இறந்த தங்களின் உறவினர்களின் உடல்களைத் தோண்டி எடுத்து, அவர்களுக்கு ஒரு கோலாகல விழா எடுத்து, அந்நாளை திருவிழாவாக கொண்டாடி மீண்டும் புதைக்கும் ஒரு வினோத நிகழ்வை அனுசரிக்கின்றனர் மடகாஸ்கரில் வாழும் மலைவாழ் மக்கள்.

அவர்களின் சடங்குகளையும் கொண்டாட்டங்களையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டாடும் காணொளி உங்களுக்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்திய செய்திகள்
பிரபலமாகும் செய்திகள்
சமீபத்திய காணொளிகள்
மேலும் காணொளி செய்திகளுக்கு