செய்தி விவரங்கள்

ஒலி வடிவிலான யாழ்ப்பாண பத்திரிகைகளின் செய்திகள் 19-04-2017

யாழ்ப்பாண பத்திரிகைகளின்  தினசரி செய்திகள் இனி நேரடியாக உங்கள் செவியில்,   ஒரே கிளிக்கில் அனைத்து செய்திகளையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சமீபத்திய செய்திகள்
பிரபலமாகும் செய்திகள்
சமீபத்திய காணொளிகள்
மேலும் காணொளி செய்திகளுக்கு