செய்தி விவரங்கள்

தாய்வான் வங்கியில் கொள்கையிடப்பட்ட 20 கோடி ரூபா பணம் மீட்பு

தாய்வான் வங்கியில் கொள்கையிடப்பட்ட 20 கோடி ரூபா பணம் மீட்பு

தாய்வான் வங்கியின் இணையப் பகுதிக்கு அத்துமீறி கொள்ளையிடப்பட்ட 20 கோடி ரூபா பணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏ.எவ்.பி சர்வதேச செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

சமீபத்திய செய்திகள்
பிரபலமாகும் செய்திகள்
சமீபத்திய காணொளிகள்
மேலும் காணொளி செய்திகளுக்கு