சோவியத் ஒன்றியம் மீது ஜேர்மனி மேற்கொண்ட கொடூர யுத்தம்

155shares

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-9)

அமெரிக்கா என்கின்ற உலக வல்லசு சம்பந்தப்படாமல் எப்படி ஒரு உலக யுத்தம் சாத்தியம் இல்லையோ, அதேபோன்று சோவியத் ரஷ்யா என்கின்ற வல்லரசு இல்லாமலும் ஒரு உலக யுத்தம் இருக்கமுடியாது.
அப்படி ரஷ்யா இல்லாமல் ஒரு யுத்தம் நடைபெற்றால் அதனை 'உலக யுத்தம்' என்று கூறவும் முடியாது.

எனவே, சோவியத் ரஷ்யா என்கின்ற தேசம் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் வகித்த வகிபாகம் பற்றி பார்ப்பது அவசியம்.

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் வெற்றி தோல்வியைத் தீர்மானித்த தேசமாகவும், இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் முக்கிய களங்களைத் தனதாகக்கொண்ட ஒரு நாடாகவும் உள்ள சோவியத் ரஷ்யா பற்றி பார்வையைச் செலுத்துகின்றது இந்த உண்மையின் தரிசனம் நிகழ்ச்சி:

முன்னைய பாகங்கள்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-1)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-2)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-3)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-4)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-5)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-6)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-7)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-8)

ஒலி வடிவில் கேட்க
00:00
இதையும் தவறாமல் படிங்க
லண்டனில் பயங்கரவாதத்தாக்குதல்!  உறுதிப்படுத்தியது ஸ்கொட்லான்ட்யாட்!!

லண்டனில் பயங்கரவாதத்தாக்குதல்! உறுதிப்படுத்தியது ஸ்கொட்லான்ட்யாட்!!

பிரித்தானியாவை உலுக்கிய சோகம்; தமிழர்களுக்கும் பாதிப்பா?

பிரித்தானியாவை உலுக்கிய சோகம்; தமிழர்களுக்கும் பாதிப்பா?

கயிறு என நினைத்து மிகக் கொடூரமான பாம்பைத் தூக்கிய நபர்! குடல் தெறிக்கத் தப்பியோட்டம்!!

கயிறு என நினைத்து மிகக் கொடூரமான பாம்பைத் தூக்கிய நபர்! குடல் தெறிக்கத் தப்பியோட்டம்!!